FACCO

Kalitenin sadece ileri bir teknolojiye sahip ve yenilikçi süreçlerle elde edilebileceğinden her zaman emin olan FACCO yıllardır yatırımlarını bu amaca dönük olarak gerçekleştirmiş ve karşılığını günümüzün kümes hayvancılığı sektöründe kullanılan en sofistike sistemleri üretmeyi başararak almıştır.

Tüm ileri üretim süreçleri profesyonellik, yetenek ve yetkinlik etkenlerine sadık kalınarak yürütülen aynı derecede ileri ve profesyonel araştırma/geliştirme projeleri ile desteklenmek zorundadır. FACCO ekipmanlarının tasarımı, on yılı aşkın bir sürenin deneyimine sahip çalışanlarının elde ettikleri tecrübelerini, uyguladıkları üstün yöntemleri ve işlerine olan azimlerini en ileri AR&GE araçları ve teknolojileri ile birleştirmesine dayanmaktadır.

Ürünlerin teknik gelişimi, en teknolojik ileri üretim sistemlerinin kullanılması, yeni kümes hayvancılığı yönetimi çözümleri için sürekli gerçekleştirilen araştırmalar, büyük ve küçük projeleri aynı şekilde ele alabilmeyi sağlayan lojistik ve örgütsel kapasite gibi faktörlerin tamamı müşterilerin memnun edilip rakiplerinden farklı bir konuma gelebilmelerinin mümkün kılınması amacını taşımaktadır. Müşteriler sadece ihtiyaç duydukları kurulum büyüklüğüne göre ayrılmamakta, tam tersine her bir müşteriye dönük projeden alınabilecek en başarılı sonuçlar inatçı ve akıllı bir araştırma sürecinden sonra ortaya çıkarılmaktadır. İşte bu yüzden müşterimiz her zaman ve hangi ülkede olurlarsa olsunlar kümes hayvancılığı sektörünün lider kurumları olagelmişlerdir.