SAFE GRAIN

Safe-Grain, Inc. 1954 yılında tahıl ve yem sektörleri için havalandırma, sıcaklık belirleme ve toz kontrol ekipmanları üretmek için kurulmuştur.