BROCK

Brock Grain Systems (Brock Tahıl Sistemleri) tahıl tesislerinde kullanılan sistemlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve desteklenmesi alanında küresel çapta bir yenilikçi liderliği çok uzun süredir elinde tutmaktadır.

• 1957 Brock kurulmuştur (Milford)
• 1976 Brock CTB, Inc.şirketine dahil olmuştur.
• 1997 CTB şirketi Butler Manufacturing (Kansas City, Missouri) şirketinin tahıl ambarı kısmını satın almıştır.
• 2000 CTB şirketi ABC Industries şirketinin tahıl işleme ekipmanlarını satın almıştır.
• 2002 CTB şirketi Beard Industries, Inc. (Frankfort, Indiana) şirketini iktisap etmiştir.
• 2012 CTB şirketi LeMar Industries Corp. (Des Moines, Iowa) and Riley Equipment Inc.
(Vincennes, Indiana) alt şirketleri de dahil olacak şekilde Martin Industries, Corp. şirketini iktisap etmiştir.

Tutarlı Hareketlilik

Brock Grain Systems bir Berkshire Hathaway şirketi olan CTB,Inc.'nin bir alt şirketidir. CTB her zaman için Leadership Through Innovation® yaklaşımına sadık kalmıştır. CTB müşterilerine mükemmellik ve liderlik sıfatları ile gelecekte de hizmet edebilmek için büyüme stratejileri geliştirmiştir.

Tahıl Yönetimi Sistemleri: Hasattan Pazara Yenilikçi Çözümler (Innovative Solutions from Harvest to Market®)
Brock müşterilerine saha yerleşimi ile ilgili tavsiyeler vermekte ve ekipman seçimi ile kullanımı başlıklarında da danışmanlık yapmaktadır. Brock, bayileri ile beraber, sektörün kendine has zorluklarına yenilikçi çözümler sağlayan tahıl yönetim sistemleri sunmaktadır. Brock şirketi sistemleriyle, çözümleriyle ve uzun yıllara dayanan deneyimi ile hasattan pazara dek giden süreçte kullanıcıların hem tahıl pazarlama olanaklarını kontrol edebilmelerine hem de kar maksimizasyonunu yakalayabilmelerine yardımcı olmaktadır.